STIX File

? Cách mở file .STIX? Những phần mềm mở file .STIX và sửa file lỗi. Convert XML STIX file sang định dạng khác.

.STIX File Extension

   
File name STIX File
File Type Structured Threat Information eXpression File
Nhà phát triển The MITRE Corporation
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .STIX là file gì?

STIX là Data Files - Structured Threat Information eXpression File, dưới định dạng XML được phát triển bởi The MITRE Corporation.

tập tin Một STIX là một tập tin XML lưu trong (STIX) định dạng cấu trúc thông tin Threat biểu. Nó được tạo ra bởi các tổ chức bảo mật máy tính khác nhau để nó có thể được chia sẻ để phân tích và lưu trữ. file STIX chứa thông tin về các mối đe dọa an ninh, trong đó bao gồm bất kỳ dấu hiệu của sự thỏa hiệp như địa chỉ IP được nghi ngờ là độc hại.

What is a STIX file?

A STIX file is an XML file saved in the Structured Threat Information eXpression (STIX) format. It is created by various computer security organizations so it can be shared for analysis and archived. STIX files contain information about security threats, which include any indicators of compromise such as IP addresses that are suspected to be malicious.

Cách mở .STIX file

Để mở file .STIX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STIX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STIX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STIX do người dùng đóng góp.

  • Eclipse
  • oXygen XML Editor
  • oXygen XML Editor
  • Altova XMLSpy

Chuyển đổi file .STIX

File .STIX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *