STK File

? Cách mở file .STK? Những phần mềm mở file .STK và sửa file lỗi. Convert N/A STK file sang định dạng khác.

.STK File Extension

   
File name STK File
File Type 1Stickfigure Animator File
Nhà phát triển Pivot
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (17 Bình chọn)

File .STK là file gì?

STK là Data Files - 1Stickfigure Animator File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Pivot.

mô hình nhân vật dính hai chiều được tạo ra với Stickfigure Animator, một chương trình thanh hình ảnh động; bao gồm một hình ảnh bitmap với điểm chuyển động khác nhau mà có thể được di chuyển hoặc hoạt hình; có thể được sử dụng để tạo ra một chuỗi các khung hình ảnh động có thể được lưu lại dưới dạng một file .GIF hoạt hình.

What is a STK file?

Two-dimensional stick figure model created with Stickfigure Animator, a stick figure animation program; includes a bitmap image with different motion points that can be moved or animated; can be used to create a chain of animation frames that can be saved as an animated .GIF file.

Cách mở .STK file

Để mở file .STK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STK do người dùng đóng góp.

  • ZebraDesigner
  • Rank Tracker
  • Rank Tracker
  • NiceLabel Pro
  • NiceLabel SE
  • Fugawi Moving Map Software for GPS Receivers
  • Fugawi Moving Map Software for GPS Receivers

Chuyển đổi file .STK

File .STK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *