STUDIO File

? Cách mở file .STUDIO? Những phần mềm mở file .STUDIO và sửa file lỗi. Convert N/A STUDIO file sang định dạng khác.

.STUDIO File Extension

   
File name STUDIO File
File Type Silhouette Studio Document
Nhà phát triển Silhouette America
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (8 Bình chọn)

File .STUDIO là file gì?

STUDIO là Page Layout Files - Silhouette Studio Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Silhouette America.

Một tập tin STUDIO là một dự án thiết kế được tạo ra bởi Silhouette Studio, một chương trình dùng để thiết kế các mặt hàng có thể được cắt bằng máy cắt điện tử Silhouette. Nó bao gồm một thiết kế, có thể bao gồm hình dạng, hình ảnh, văn bản, đường nét, màu sắc, chuyển sắc, mẫu và các hiệu ứng. STUDIO còn cả các file lưu trữ các thiết lập trang thiết kế, cài đặt cắt, và các dấu hiệu đăng ký.

What is a STUDIO file?

A STUDIO file is a design project created by Silhouette Studio, a program used to design items that can be cut with a Silhouette electronic cutting machine. It contains a design, which may include shapes, images, text, lines, colors, gradients, patterns, and effects. STUDIO files also store design page settings, cut settings, and registration marks.

Cách mở .STUDIO file

Để mở file .STUDIO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STUDIO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STUDIO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STUDIO do người dùng đóng góp.

  • Silhouette Studio
  • Silhouette Studio
  • Silhouette Studio

Chuyển đổi file .STUDIO

File .STUDIO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *