STYK File

? Cách mở file .STYK? Những phần mềm mở file .STYK và sửa file lỗi. Convert N/A STYK file sang định dạng khác.

.STYK File Extension

   
File name STYK File
File Type Stykz Stick Figure
Nhà phát triển Sons of Thunder Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .STYK là file gì?

STYK là Data Files - Stykz Stick Figure, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sons of Thunder Software.

Stick hình tạo ra với Stykz, một chương trình hoạt hình đơn giản; cũng được gọi là "con số Stykz;" chứa một con số thanh đơn hoặc đối tượng được thiết kế với Stykz; lưu trong một định dạng chuẩn có thể được chia sẻ giữa người sử dụng Stykz.

What is a STYK file?

Stick figure created with Stykz, a simple animation program; also called a "Stykz figure;" contains a single stick figure or object designed with Stykz; saved in a standard format that can be shared between Stykz users.

Cách mở .STYK file

Để mở file .STYK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STYK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STYK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STYK do người dùng đóng góp.

  • Stykz

Chuyển đổi file .STYK

File .STYK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *