STYKZ File

? Cách mở file .STYKZ? Những phần mềm mở file .STYKZ và sửa file lỗi. Convert N/A STYKZ file sang định dạng khác.

.STYKZ File Extension

   
File name STYKZ File
File Type Stykz Animation
Nhà phát triển Sons of Thunder Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .STYKZ là file gì?

STYKZ là Data Files - Stykz Animation, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sons of Thunder Software.

Animation tạo ra với Stykz, một đa nền chương trình hoạt hình hình thanh miễn phí tương tự như Pivot Stickfigure Animator; chứa đường và hình dạng có thể được hoạt hình frame-by-frame.

What is a STYKZ file?

Animation created with Stykz, a free multiplatform stick figure animation program similar to Pivot StickFigure Animator; contains lines and shapes that can be animated frame-by-frame.

Cách mở .STYKZ file

Để mở file .STYKZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STYKZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STYKZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STYKZ do người dùng đóng góp.

  • Stykz

Chuyển đổi file .STYKZ

File .STYKZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *