STYLE File

? Cách mở file .STYLE? Những phần mềm mở file .STYLE và sửa file lỗi. Convert Binary STYLE file sang định dạng khác.

.STYLE File Extension

   
File name STYLE File
File Type 1SketchUp Style
Nhà phát triển Trimble
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (7 Bình chọn)

File .STYLE là file gì?

STYLE là Settings Files - 1SketchUp Style, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Trimble.

phong cách phác thảo có thể được áp dụng cho một bản vẽ được tạo ra với Google SketchUp, một chương trình xây dựng mô hình 3D; ví dụ bao gồm đường lượn sóng bút chì, nhãn hiệu gậy graphite, hay nét bút nhanh chóng; thường được sử dụng để tạo ra một mô hình CAD nhìn vẽ tay.

What is a STYLE file?

Sketch style that can be applied to a drawing created with Google SketchUp, a 3D modeling program; examples include wavy pencil lines, graphite stick marks, or quick pen strokes; often used to make a CAD model look hand-drawn.

Cách mở .STYLE file

Để mở file .STYLE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STYLE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STYLE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STYLE do người dùng đóng góp.

  • Trimble Style Builder
  • Trimble SketchUp
  • Trimble SketchUp
  • Ludwig
  • StyleMaker
  • Sketchup
  • Sketchup

Chuyển đổi file .STYLE

File .STYLE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *