STYX File

? Cách mở file .STYX? Những phần mềm mở file .STYX và sửa file lỗi. Convert N/A STYX file sang định dạng khác.

.STYX File Extension

   
File name STYX File
File Type ChordWizard Style
Nhà phát triển ChordWizard Software
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .STYX là file gì?

STYX là Settings Files - ChordWizard Style, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ChordWizard Software.

Một tập tin Styx chứa một phong cách cho một bài hát được tạo ra bởi Songtrix, một nhạc học tập và sáng tạo ứng dụng. Nó lưu trữ các thiết lập cho một bài hát, trong đó bao gồm khối lượng, tiến độ, giai điệu, nhịp điệu, bass, trống, và mức riff. file Styx được sử dụng để thay đổi các thiết lập bài hát, thiết lập theo dõi, và theo dõi phạm vi của một tập tin bài hát .SNGX.

What is a STYX file?

A STYX file contains a style for a song created by Songtrix, a music learning and creating application. It stores settings for a song, which include the volume, tempo, melody, rhythm, bass, drums, and riff levels. STYX files are used to alter the song settings, track setup, and track scope of an .SNGX song file.

Cách mở .STYX file

Để mở file .STYX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STYX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STYX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STYX do người dùng đóng góp.

  • ChordWizard Songtrix

Chuyển đổi file .STYX

File .STYX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *