SUBLIME-SNIPPET File

? Cách mở file .SUBLIME-SNIPPET? Những phần mềm mở file .SUBLIME-SNIPPET và sửa file lỗi. Convert XML SUBLIME-SNIPPET file sang định dạng khác.

.SUBLIME-SNIPPET File Extension

   
File name SUBLIME-SNIPPET File
File Type Sublime Text Snippet File
Nhà phát triển Jon Skinner
Phân loại Page Layout Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .SUBLIME-SNIPPET là file gì?

SUBLIME-SNIPPET là Page Layout Files - Sublime Text Snippet File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Jon Skinner.

Đoạn tập tin được sử dụng bởi Sublime Text, một trình soạn thảo mã nguồn; chứa một đoạn mã trong định dạng XML; bao gồm các nội dung, dữ liệu thẻ kích hoạt, mô tả và phạm vi, đó là bối cảnh nơi đoạn đang hoạt động.

What is a SUBLIME-SNIPPET file?

Snippet file used by Sublime Text, a source code editor; contains a snippet in XML format; includes the content, tab trigger data, description, and the scope, which is the context where the snippet is active.

Cách mở .SUBLIME-SNIPPET file

Để mở file .SUBLIME-SNIPPET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SUBLIME-SNIPPET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SUBLIME-SNIPPET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SUBLIME-SNIPPET do người dùng đóng góp.

  • Sublime Text

Chuyển đổi file .SUBLIME-SNIPPET

File .SUBLIME-SNIPPET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *