SUI File

? Cách mở file .SUI? Những phần mềm mở file .SUI và sửa file lỗi. Convert Text SUI file sang định dạng khác.

.SUI File Extension

   
File name SUI File
File Type StarSplatter User Interface File
Nhà phát triển Sean Maxwell
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .SUI là file gì?

SUI là Data Files - StarSplatter User Interface File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Sean Maxwell.

Tập tin được sử dụng bởi SUI (StarSplatter User Interface), một giao diện đồ họa Linux để chương trình tạo file vật lý thiên văn StarSplatter; lưu trong văn bản đơn giản và chứa các thông số màu sắc và góc nhìn; sử dụng để lưu quan điểm của các hình ảnh thiên văn.

What is a SUI file?

File used by SUI (StarSplatter User Interface), a Linux graphical interface to the StarSplatter astrophysical image generation program; saved in plain text and contains color parameters and viewing angles; used for saving perspectives of astrophysical images.

Cách mở .SUI file

Để mở file .SUI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SUI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SUI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SUI do người dùng đóng góp.

  • StarSplatter User Interface
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • PVPMdisp

Chuyển đổi file .SUI

File .SUI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *