SV6 File

? Cách mở file .SV6? Những phần mềm mở file .SV6 và sửa file lỗi. Convert Binary SV6 file sang định dạng khác.

.SV6 File Extension

   
File name SV6 File
File Type RollerCoaster Tycoon 2 Saved Game
Nhà phát triển Chris Sawyer Productions
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .SV6 là file gì?

SV6 là Game Files - RollerCoaster Tycoon 2 Saved Game, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Chris Sawyer Productions.

Trò chơi tập tin được lưu bởi RollerCoaster Tycoon 2, một sự sáng tạo trò chơi roller coaster; có thể bao gồm các khu tùy chỉnh và chủ đề, chẳng hạn như địa điểm từ khắp nơi trên thế giới, và khoảng thời gian khác nhau; cũng có thể nhập khẩu cưỡi được tạo ra bởi những người dùng khác tải về từ RollerCoaster Tycoon 2 Ride Exchange.

What is a SV6 file?

Game file saved by RollerCoaster Tycoon 2, a roller coaster creation game; may include custom parks and themes, such as locations from across the world, and different time periods; can also import rides created by other users downloaded from RollerCoaster Tycoon 2 Ride Exchange.

Cách mở .SV6 file

Để mở file .SV6 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SV6 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SV6

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SV6 do người dùng đóng góp.

  • OpenRCT2
  • Chris Sawyer RollerCoaster Tycoon 2
  • Chris Sawyer RollerCoaster Tycoon 2
  • Roller Coaster Tycoon
  • RollerCoaster Tycoon Mini Game
  • Purchase RCT2 Triple Thrill
  • Purchase RCT2 Triple Thrill

Chuyển đổi file .SV6

File .SV6 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *