SVC File

? Cách mở file .SVC? Những phần mềm mở file .SVC và sửa file lỗi. Convert N/A SVC file sang định dạng khác.

.SVC File Extension

   
File name SVC File
File Type WCF Web Service File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (25 Bình chọn)

File .SVC là file gì?

SVC là Web Files - WCF Web Service File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin văn bản có chứa thông tin về một dịch vụ Windows Communication Foundation (WCF) có thể được chạy sử dụng Microsoft Internet Information Services (IIS); bao gồm một chỉ thị xử lý WCF cụ thể mà máy hoạt động tổ chức các dịch vụ để đáp ứng với tin nhắn đến.

What is a SVC file?

Text file that contains information about a Windows Communication Foundation (WCF) service that can be run using Microsoft Internet Information Services (IIS); includes a WCF-specific processing directive that activates hosted services in response to incoming messages.

Cách mở .SVC file

Để mở file .SVC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SVC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SVC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SVC do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Internet Information Services (IIS)
  • Microsoft Internet Information Services (IIS)
  • SlowView
  • Media Player Classic
  • Interwise Participant
  • Interwise Participant

Chuyển đổi file .SVC

File .SVC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *