SVE File

? Cách mở file .SVE? Những phần mềm mở file .SVE và sửa file lỗi. Convert Binary SVE file sang định dạng khác.

.SVE File Extension

   
File name SVE File
File Type 1Simutrans Saved Game
Nhà phát triển Simutrans
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .SVE là file gì?

SVE là Game Files - 1Simutrans Saved Game, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Simutrans.

Trò chơi tập tin được tạo ra bởi Simutrans, một vận chuyển mô phỏng trò chơi miễn phí tương tự như SimCity; tiết kiệm tiến độ hiện tại trong một kịch bản và bao gồm các dữ liệu cho hệ thống giao thông tạo ra bởi người chơi; cho phép người chơi để bắt đầu nơi ông rời cuối cùng tắt.

What is a SVE file?

Game file created by Simutrans, a free transportation simulation game similar to SimCity; saves the current progress in a scenario and includes the data for the transportation systems created by the player; enables the player to begin where he last left off.

Cách mở .SVE file

Để mở file .SVE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SVE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SVE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SVE do người dùng đóng góp.

  • WindowsR Internet Explorer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • Spider Valve MkII Edit

Chuyển đổi file .SVE

File .SVE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *