SVN-WORK File

? Cách mở file .SVN-WORK? Những phần mềm mở file .SVN-WORK và sửa file lỗi. Convert N/A SVN-WORK file sang định dạng khác.

.SVN-WORK File Extension

   
File name SVN-WORK File
File Type Subversion Cache File
Nhà phát triển CollabNet
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .SVN-WORK là file gì?

SVN-WORK là Misc Files - Subversion Cache File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi CollabNet.

tập tin bộ nhớ cache client-side được tạo ra bởi Subversion, một chương trình phát triển phiên bản kiểm soát; sử dụng bởi một phiên bản hệ thống đồng thời (CVS) để theo dõi những thay đổi và cập nhật chương trình.

What is a SVN-WORK file?

Client-side cache file generated by Subversion, a version control development program; used by a Concurrent Versions System (CVS) to track program changes and updates.

Cách mở .SVN-WORK file

Để mở file .SVN-WORK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SVN-WORK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SVN-WORK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SVN-WORK do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SVN-WORK

File .SVN-WORK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *