SVP File

? Cách mở file .SVP? Những phần mềm mở file .SVP và sửa file lỗi. Convert N/A SVP file sang định dạng khác.

.SVP File Extension

   
File name SVP File
File Type Subsurface Viewer Project
Nhà phát triển INSIGHT
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .SVP là file gì?

SVP là GIS Files - Subsurface Viewer Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi INSIGHT.

Hồ SVP là một dự án tạo ra bởi INSIGHT lớp dưới bề mặt Viewer, một chương trình địa chất sử dụng để hình dung và phân tích dữ liệu địa chấn dưới bề mặt trong không gian 3D. Nó bao gồm một mô hình địa chất dưới bề mặt, trong đó có thể bao gồm các phần, bản đồ, dữ liệu đơn vị địa chất, các bản ghi lỗ khoan, các lớp, các mô hình voxel, lỗi, và tính chất đất đá.

What is a SVP file?

An SVP file is a project created by INSIGHT Subsurface Viewer, a geological program used to visualize and analyze subsurface seismic data in 3D. It contains a subsurface geological model, which may include sections, maps, geological unit data, borehole logs, layers, VOXEL models, faults, and rock properties.

Cách mở .SVP file

Để mở file .SVP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SVP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SVP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SVP do người dùng đóng góp.

  • ModelSim-Altera Starter Edition
  • ModelSim SE
  • ModelSim SE
  • SvanPC++
  • StyleVision
  • SINVERT Select
  • SINVERT Select

Chuyển đổi file .SVP

File .SVP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *