SVS File

? Cách mở file .SVS? Những phần mềm mở file .SVS và sửa file lỗi. Convert N/A SVS file sang định dạng khác.

.SVS File Extension

   
File name SVS File
File Type Game Boy Advance Saved State File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .SVS là file gì?

SVS là Game Files - Game Boy Advance Saved State File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa dữ liệu được lưu từ một Game Boy Advance (GBA) video game mô phỏng; cho phép các trò chơi để được cứu rỗi và tiếp tục từ trạng thái lưu trữ; có thể được tạo ra bởi gpSP (chơi trò chơi SP), một chương trình GBA thi đua.

What is a SVS file?

Contains saved data from an emulated Game Boy Advance (GBA) video game; allows the game to be saved and resumed from the saved state; may be generated by gpSP (game play SP), a GBA emulation program.

Cách mở .SVS file

Để mở file .SVS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SVS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SVS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SVS do người dùng đóng góp.

  • ImageScope
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • SvanPC++
  • NanoZoomer Digital Pathology
  • Sensiva Universal
  • Sensiva Universal

Chuyển đổi file .SVS

File .SVS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *