SW2 File

? Cách mở file .SW2? Những phần mềm mở file .SW2 và sửa file lỗi. Convert N/A SW2 file sang định dạng khác.

.SW2 File Extension

   
File name SW2 File
File Type Softwrap License File
Nhà phát triển Softwrap
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .SW2 là file gì?

SW2 là Settings Files - Softwrap License File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Softwrap.

Giấy phép control file được tạo ra bởi Softwrap, một chương trình phần mềm DRM thường được sử dụng cho các ứng dụng thương mại điện tử; lưu trữ các giấy phép phần mềm cho phép một chương trình được sử dụng bởi người dùng hoặc nhóm cụ thể.

What is a SW2 file?

License control file created by Softwrap, a software DRM program often used for e-commerce applications; stores the software license that authorizes a program to be used by a specific user or group.

Cách mở .SW2 file

Để mở file .SW2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SW2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SW2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SW2 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Standard Edition
  • Standard Edition

Chuyển đổi file .SW2

File .SW2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *