SW3 File

? Cách mở file .SW3? Những phần mềm mở file .SW3 và sửa file lỗi. Convert N/A SW3 file sang định dạng khác.

.SW3 File Extension

   
File name SW3 File
File Type WinWedge Configuration File
Nhà phát triển TAL Technologies
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SW3 là file gì?

SW3 là Settings Files - WinWedge Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TAL Technologies.

tập tin một SW3 là một tập tin cấu hình được tạo ra bởi TAL Technologies WinWedge, một chương trình sử dụng để thu thập dữ liệu từ RS232 cụ và tự động nhập nó trong các chương trình khác. Nó chứa các thiết lập cấu hình để kết nối với các thiết bị RS232 nó đang thu thập dữ liệu từ, chẳng hạn như một bộ cảm biến hoặc máy quét, và việc áp dụng nó được cho ăn các dữ liệu, chẳng hạn như Microsoft Excel hay Access.

What is a SW3 file?

An SW3 file is a configuration file created by TAL Technologies WinWedge, a program used to collect data from RS232 instruments and automatically import it in other programs. It contains the configuration settings to connect to the RS232 instrument it is collecting data from, such as a sensor or scanner, and the application it is feeding the data to, such as Microsoft Excel or Access.

Cách mở .SW3 file

Để mở file .SW3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SW3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SW3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SW3 do người dùng đóng góp.

  • TAL Technologies WinWedge

Chuyển đổi file .SW3

File .SW3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *