SWC File

? Cách mở file .SWC? Những phần mềm mở file .SWC và sửa file lỗi. Convert Zip SWC file sang định dạng khác.

.SWC File Extension

   
File name SWC File
File Type 1Flex Components Archive
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Developer Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.1 ★ (82 Bình chọn)

File .SWC là file gì?

SWC là Developer Files - 1Flex Components Archive, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Adobe Systems.

Chứa một nhóm các thành phần và các tài sản khác được sử dụng bởi một ứng dụng Adobe Flex; bao gồm một tập tin .SWF và một tập tin catalog.xml, trong đó liệt kê các nội dung của gói và các thành phần riêng lẻ; tạo ra bởi các công cụ Animate authoring và nén bằng cách sử dụng định dạng lưu trữ PKZIP.

What is a SWC file?

Contains a group of components and other assets used by an Adobe Flex application; includes a .SWF file and a catalog.xml file, which lists the contents of the package and the individual components; generated by the Animate authoring tool and compressed using the PKZIP archive format.

Cách mở .SWC file

Để mở file .SWC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SWC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SWC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SWC do người dùng đóng góp.

  • Adobe Flash Builder 4.7 Premium
  • Adobe Flex
  • Adobe Flex
  • Adobe Animate CC 2019
  • Snes9X SNES Emulator
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .SWC

File .SWC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *