SWD File

? Cách mở file .SWD? Những phần mềm mở file .SWD và sửa file lỗi. Convert N/A SWD file sang định dạng khác.

.SWD File Extension

   
File name SWD File
File Type Flash Debug File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (10 Bình chọn)

File .SWD là file gì?

SWD là Developer Files - Flash Debug File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin thông tin được tạo ra trong quá trình gỡ lỗi của một chương trình Flash; cho phép gỡ lỗi Flash để hiển thị vị trí hiện tại của thực hiện trực tiếp trong nguồn ActionScript thay vì bytecode chương trình.

What is a SWD file?

Information file created during the debugging process of a Flash program; allows the Flash debugger to display the current place of execution directly in the ActionScript sources instead of the program bytecode.

Cách mở .SWD file

Để mở file .SWD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SWD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SWD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SWD do người dùng đóng góp.

  • Adobe Flash Professional CC
  • Macromedia Flash
  • Macromedia Flash
  • Adobe Flash CC
  • RiffWorks
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .SWD

File .SWD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *