SWIDTAG File

? Cách mở file .SWIDTAG? Những phần mềm mở file .SWIDTAG và sửa file lỗi. Convert XML SWIDTAG file sang định dạng khác.

.SWIDTAG File Extension

   
File name SWIDTAG File
File Type SWID Tag File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.8 ★ (8 Bình chọn)

File .SWIDTAG là file gì?

SWIDTAG là Data Files - SWID Tag File, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

Xác định tập tin được sử dụng bởi các sản phẩm phần mềm cho phần mềm Asset Management (SAM) mục đích; chứa định dạng XML xác định và quản lý thông tin, chẳng hạn như tên phần mềm, phiên bản, và nếu nó bao gồm trong một gói.

What is a SWIDTAG file?

Identification file used by software products for Software Asset Management (SAM) purposes; contains XML formatted identification and management information, such as the software name, version, and if it's included in a bundle.

Cách mở .SWIDTAG file

Để mở file .SWIDTAG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SWIDTAG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SWIDTAG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SWIDTAG do người dùng đóng góp.

  • text editor

Chuyển đổi file .SWIDTAG

File .SWIDTAG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *