SWIFT File

? Cách mở file .SWIFT? Những phần mềm mở file .SWIFT và sửa file lỗi. Convert Text SWIFT file sang định dạng khác.

.SWIFT File Extension

   
File name SWIFT File
File Type Swift Source Code File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.1 ★ (16 Bình chọn)

File .SWIFT là file gì?

SWIFT là Developer Files - Swift Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

Một tập tin SWIFT là một tập tin mã nguồn viết bằng Swift, một ngôn ngữ lập trình được giới thiệu bởi Apple với iOS 8 và OS X Yosemite. Nó được thiết kế cho các văn bản và biên dịch các ứng dụng và có thể được sử dụng với Xcode bắt đầu với Xcode 6.

What is a SWIFT file?

A SWIFT file is a source code file written in Swift, a programming language introduced by Apple with iOS 8 and OS X Yosemite. It is designed for writing and compiling apps and can be used with Xcode beginning with Xcode 6.

Cách mở .SWIFT file

Để mở file .SWIFT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SWIFT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SWIFT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SWIFT do người dùng đóng góp.

  • File Viewer for Android
  • Apple Xcode
  • Apple Xcode
  • text editor
  • Apple Swift Playgrounds

Chuyển đổi file .SWIFT

File .SWIFT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *