SWITCH File

? Cách mở file .SWITCH? Những phần mềm mở file .SWITCH và sửa file lỗi. Convert N/A SWITCH file sang định dạng khác.

.SWITCH File Extension

   
File name SWITCH File
File Type Switch Package
Nhà phát triển Egress Software Technologies
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (21 Bình chọn)

File .SWITCH là file gì?

SWITCH là Encoded Files - Switch Package, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Egress Software Technologies.

Một tập tin SWITCH một gói bảo mật được tạo ra với Switch, một chương trình quản lý tập tin an toàn. Nó chứa một hoặc nhiều tập tin bí mật được mã hóa với mã hóa AES-256. file TẮC cũng bao gồm thông tin cho phép người dùng nhìn thấy khi các gói đã được mở hoặc nếu người dùng trái phép đã cố gắng truy cập vào nó.

What is a SWITCH file?

A SWITCH file is a secure package created with Switch, a secure file management program. It contains one or more confidential files that are encrypted with AES-256 encryption. SWITCH files also include information that allows users to see when the package was opened or if unauthorized users have tried to access it.

Cách mở .SWITCH file

Để mở file .SWITCH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SWITCH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SWITCH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SWITCH do người dùng đóng góp.

  • Egress Switch Web Access
  • Egress Switch
  • Egress Switch

Chuyển đổi file .SWITCH

File .SWITCH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *