SWJ File

? Cách mở file .SWJ? Những phần mềm mở file .SWJ và sửa file lỗi. Convert Text SWJ file sang định dạng khác.

.SWJ File Extension

   
File name SWJ File
File Type SolidWorks Journal File
Nhà phát triển Dassault Systemes
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .SWJ là file gì?

SWJ là Misc Files - SolidWorks Journal File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Dassault Systemes.

Đăng nhập tập tin được tạo ra bởi SolidWorks, một chương trình xây dựng mô hình CAD; tạo ra khi người dùng bắt đầu phiên và lưu trữ một bản ghi, hoặc "tạp chí" của hành động thực hiện trong phiên giao dịch; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và rất hữu ích cho việc tạo macro.

What is a SWJ file?

Log file created by SolidWorks, a CAD modeling program; created when the user starts a session and stores a log, or "journal," of the actions taken during the session; saved in a plain text format and is useful for creating macros.

Cách mở .SWJ file

Để mở file .SWJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SWJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SWJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SWJ do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SWJ

File .SWJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *