SWK File

? Cách mở file .SWK? Những phần mềm mở file .SWK và sửa file lỗi. Convert N/A SWK file sang định dạng khác.

.SWK File Extension

   
File name SWK File
File Type StudyWorks Save File
Nhà phát triển StudyWorks
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .SWK là file gì?

SWK là Data Files - StudyWorks Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi StudyWorks.

Đã lưu tệp bằng phần mềm Studyworks, chẳng hạn như Toán Toàn, một chương trình nghiên cứu cho tiểu học đến đại học môn toán; chứa câu trả lời lưu vào vấn đề hoặc câu hỏi từ phần mềm StudyWorks.

What is a SWK file?

File saved by Studyworks software, such as Mathematics Complete, a study program for elementary to college math; contains saved answers to problems or questions from StudyWorks software.

Cách mở .SWK file

Để mở file .SWK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SWK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SWK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SWK do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • PicUp DESK
  • PicUp DESK

Chuyển đổi file .SWK

File .SWK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *