SWP File

? Cách mở file .SWP? Những phần mềm mở file .SWP và sửa file lỗi. Convert Binary SWP file sang định dạng khác.

.SWP File Extension

   
File name SWP File
File Type 1Vi Swap File
Nhà phát triển Bill Joy
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (12 Bình chọn)

File .SWP là file gì?

SWP là Misc Files - 1Vi Swap File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bill Joy.

swap file được tạo ra bởi các biên tập viên văn bản Vi hoặc một trong các biến thể của nó như Vim (Vi cải thiện) và gVim; lưu trữ các phiên bản phục hồi của một tập tin đang được thay đổi nội dung trong chương trình; cũng phục vụ như là một file khóa để không phiên chỉnh sửa Vi khác đồng thời có thể ghi vào tập tin.

What is a SWP file?

Swap file created by the Vi text editor or one of its variants such as Vim (Vi iMproved) and gVim; stores the recovery version of a file that is being edited in the program; also serves as a lock file so that no other Vi editing session can concurrently write to the file.

Cách mở .SWP file

Để mở file .SWP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SWP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SWP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SWP do người dùng đóng góp.

  • Vim
  • gVim
  • gVim
  • MacVim
  • OpenOffice.org Base
  • Movie Draft
  • Movie Draft

Chuyển đổi file .SWP

File .SWP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *