SWT File

? Cách mở file .SWT? Những phần mềm mở file .SWT và sửa file lỗi. Convert N/A SWT file sang định dạng khác.

.SWT File Extension

   
File name SWT File
File Type Flash Generator Template
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .SWT là file gì?

SWT là Video Files - Flash Generator Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Template được sử dụng bởi phần mềm Adobe Flash, một chương trình đa phương tiện authoring; thường được sử dụng như là một điểm khởi đầu cho việc tạo ra một hình ảnh động Flash; cũng có thể được được sử dụng cho các nút hoặc các vật dụng khác có thể được nhập khẩu vào một hình ảnh động Flash hiện có.

What is a SWT file?

Template used by Adobe Flash, a multimedia authoring program; often used as a starting point for creating a Flash animation; may also be be used for buttons or other items that can be imported into an existing Flash animation.

Cách mở .SWT file

Để mở file .SWT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SWT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SWT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SWT do người dùng đóng góp.

  • Adobe Flash Professional CC
  • Shockwave Flash
  • Shockwave Flash
  • Media Player Classic fr
  • Media Player Classic
  • Swiss-Chess
  • Swiss-Chess

Chuyển đổi file .SWT

File .SWT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *