SWV File

? Cách mở file .SWV? Những phần mềm mở file .SWV và sửa file lỗi. Convert N/A SWV file sang định dạng khác.

.SWV File Extension

   
File name SWV File
File Type Microsoft Sidewinder Game Voice Settings File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .SWV là file gì?

SWV là Game Files - Microsoft Sidewinder Game Voice Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi Microsoft Sidewinder game Voice, một thiết bị cho phép nhận dạng giọng nói cho các trò chơi video và cộng tác trực tuyến với các game thủ khác; chứa các thiết lập cho các cấu giọng trò chơi.

What is a SWV file?

File used by the Microsoft Sidewinder Game Voice, a device that enables speech recognition for video games and online collaboration with other gamers; contains settings for game voice profiles.

Cách mở .SWV file

Để mở file .SWV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SWV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SWV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SWV do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • SWiSH Video
  • SWiSH Video

Chuyển đổi file .SWV

File .SWV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *