SWW File

? Cách mở file .SWW? Những phần mềm mở file .SWW và sửa file lỗi. Convert Binary SWW file sang định dạng khác.

.SWW File Extension

   
File name SWW File
File Type Anno Saved Game
Nhà phát triển Ubisoft Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .SWW là file gì?

SWW là Game Files - Anno Saved Game, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ubisoft Entertainment.

tập tin trò chơi lưu tạo ra bởi Anno 1404 và Anno 2070 thời gian thực trò chơi chiến lược tương lai; lưu trữ trạng thái của một cầu thủ của trò chơi và bao gồm mức độ hoàn thành và những thành tựu khác; không mở bằng tay bởi người sử dụng từ Windows Explorer, nhưng thay vì mở thông qua giao diện của trò chơi dưới danh sách các trò chơi lưu.

What is a SWW file?

Saved game file created by Anno 1404 and Anno 2070 futuristic real-time strategy games; stores a player's state of the game and includes completed levels and other achievements; not opened manually by the user from the Windows Explorer, but instead opened through the game's interface under the list of saved games.

Cách mở .SWW file

Để mở file .SWW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SWW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SWW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SWW do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • DAEMON Tools Lite
  • DAEMON Tools Lite

Chuyển đổi file .SWW

File .SWW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *