SXD File

? Cách mở file .SXD? Những phần mềm mở file .SXD và sửa file lỗi. Convert Binary SXD file sang định dạng khác.

.SXD File Extension

   
File name SXD File
File Type 1ArcScene Document
Nhà phát triển ESRI
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (7 Bình chọn)

File .SXD là file gì?

SXD là GIS Files - 1ArcScene Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ESRI.

Tài liệu được tạo ra bởi ArcScene, một ứng dụng được sử dụng để hình dung dữ liệu GIS trong không gian 3D; cửa hàng liên kết đến các nguồn dữ liệu cho cảnh; cũng lưu trữ các thuộc tính quan điểm và các lớp của trường; được sử dụng để render 3D quan điểm của dữ liệu GIS.

What is a SXD file?

Document created by ArcScene, an application used for visualizing GIS data in 3D; stores links to the data sources for the scene; also stores the scene's view properties and layers; used for rendering 3D views of the GIS data.

Cách mở .SXD file

Để mở file .SXD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SXD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SXD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SXD do người dùng đóng góp.

  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • OpenOffice.org Impress
  • OpenOffice.org Impress
  • OpenOffice.org Draw
  • LibreOffice
  • LibreOffice Impress
  • LibreOffice Impress

Chuyển đổi file .SXD

File .SXD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *