SXG File

? Cách mở file .SXG? Những phần mềm mở file .SXG và sửa file lỗi. Convert Binary SXG file sang định dạng khác.

.SXG File Extension

   
File name SXG File
File Type Apache OpenOffice Master Document
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Text Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .SXG là file gì?

SXG là Text Files - Apache OpenOffice Master Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Oracle.

tài liệu lớn được tạo ra bởi Apache OpenOffice (trước đây là OpenOffice.org), một nền tảng bộ ứng dụng năng suất miễn phí; có thể chứa một bảng nội dung, nội dung trang, định dạng, đồ họa, bảng tính và các tài liệu tài liệu khác; sử dụng để lưu trữ sách hoặc báo cáo dài.

What is a SXG file?

Large document created by Apache OpenOffice (formerly OpenOffice.org), a free, cross-platform productivity application suite; may contain a table of contents, page text, formatting, graphics, spreadsheets, and other document materials; used for storing books or long reports.

Cách mở .SXG file

Để mở file .SXG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SXG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SXG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SXG do người dùng đóng góp.

  • Planamesa NeoOffice
  • Apache OpenOffice
  • Apache OpenOffice
  • LibreOffice
  • LibreOffice Writer
  • StarOffice Writer
  • StarOffice Writer

Chuyển đổi file .SXG

File .SXG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *