SXLS File

? Cách mở file .SXLS? Những phần mềm mở file .SXLS và sửa file lỗi. Convert Binary SXLS file sang định dạng khác.

.SXLS File Extension

   
File name SXLS File
File Type Sealed Excel Spreadsheet
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (8 Bình chọn)

File .SXLS là file gì?

SXLS là Encoded Files - Sealed Excel Spreadsheet, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Oracle.

Hồ SXLS là một file .XLS bảo vệ được tạo ra bởi Rights Management Oracle Thông tin phần mềm bảo vệ (IRM) tài liệu. Nó chứa một bảng tính đã bị khóa trong một định dạng "kín" mà chỉ có thể được mở bởi người dùng với các thông tin thích hợp.

What is a SXLS file?

An SXLS file is a protected .XLS file created by Oracle Information Rights Management (IRM) document protection software. It contains a spreadsheet that has been locked in a "sealed" format that can only be opened by users with the appropriate credentials.

Cách mở .SXLS file

Để mở file .SXLS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SXLS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SXLS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SXLS do người dùng đóng góp.

  • Oracle IRM Desktop

Chuyển đổi file .SXLS

File .SXLS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *