SXM File

? Cách mở file .SXM? Những phần mềm mở file .SXM và sửa file lỗi. Convert Binary SXM file sang định dạng khác.

.SXM File Extension

   
File name SXM File
File Type StarMath Formula
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .SXM là file gì?

SXM là Misc Files - StarMath Formula, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Oracle.

Toán công thức ban đầu được tạo ra bởi StarMath nhưng vẫn được hỗ trợ bởi Apache OpenOffice Math (trước đây là một phần của OpenOffice.org), sự kế thừa cho StarMath; tiết kiệm một công thức toán học sử dụng một định dạng tập tin cũ trước khi Apache OpenOffice đã thông qua đặc điểm kỹ thuật OpenDocument.

What is a SXM file?

Math formula originally created by StarMath but still supported by Apache OpenOffice Math (previously part of OpenOffice.org), the successor to StarMath; saves a mathematical formula using an older file format before Apache OpenOffice adopted the OpenDocument specification.

Cách mở .SXM file

Để mở file .SXM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SXM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SXM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SXM do người dùng đóng góp.

  • Planamesa NeoOffice
  • Apache OpenOffice
  • Apache OpenOffice
  • LibreOffice
  • LibreOffice Math
  • Complete OFFICE
  • Complete OFFICE

Chuyển đổi file .SXM

File .SXM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *