SXML File

? Cách mở file .SXML? Những phần mềm mở file .SXML và sửa file lỗi. Convert N/A SXML file sang định dạng khác.

.SXML File Extension

   
File name SXML File
File Type Sealed XML File
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SXML là file gì?

SXML là Encoded Files - Sealed XML File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Oracle.

Hồ SXML là một file .xml được bảo vệ tạo ra bởi Rights Management Oracle Thông tin phần mềm bảo vệ (IRM) tài liệu. Nó chứa một tập tin XML bị khóa trong một định dạng "kín" mà chỉ có thể được mở bởi người dùng với các thông tin IRM thích hợp.

What is a SXML file?

An SXML file is a protected .XML file created by Oracle Information Rights Management (IRM) document protection software. It contains an XML file locked in a "sealed" format that can only be opened by users with the appropriate IRM credentials.

Cách mở .SXML file

Để mở file .SXML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SXML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SXML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SXML do người dùng đóng góp.

  • Oracle IRM Desktop
  • Stoka
  • Stoka

Chuyển đổi file .SXML

File .SXML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *