!SYNC File

? Cách mở file .!SYNC? Những phần mềm mở file .!SYNC và sửa file lỗi. Convert N/A !SYNC file sang định dạng khác.

.!SYNC File Extension

   
File name !SYNC File
File Type BitTorrent Partially Synced File
Nhà phát triển BitTorrent
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .!SYNC là file gì?

!SYNC là Misc Files - BitTorrent Partially Synced File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi BitTorrent.

tập tin A! SYNC là một tập tin đồng bộ hóa một phần tạo ra bởi BitTorrent, một công cụ đồng bộ hóa tập tin P2P. Nó đóng vai trò như một giữ chỗ tạm thời đối với bất kỳ tập tin mà không được tải xuống và đồng bộ hóa.

What is a !SYNC file?

A !SYNC file is a partially synchronized file created by BitTorrent, a P2P file synchronization tool. It serves as a temporary placeholder for any file that was not downloaded and synced.

Cách mở .!SYNC file

Để mở file .!SYNC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .!SYNC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .!SYNC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .!SYNC do người dùng đóng góp.

  • BitTorrent Sync

Chuyển đổi file .!SYNC

File .!SYNC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *