T01 File

? Cách mở file .T01? Những phần mềm mở file .T01 và sửa file lỗi. Convert N/A T01 file sang định dạng khác.

.T01 File Extension

   
File name T01 File
File Type TaxCut 2001 File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .T01 là file gì?

T01 là Data Files - TaxCut 2001 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tờ khai thuế được tạo ra bởi TaxCut 2001 phần mềm khai thuế.

What is a T01 file?

Tax return created by TaxCut 2001 tax preparation software.

Cách mở .T01 file

Để mở file .T01 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .T01 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .T01

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .T01 do người dùng đóng góp.

  • DT Max
  • Embird
  • Embird
  • SewWhat-Pro Application
  • Stitch Era Era
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .T01

File .T01 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *