T02 File

? Cách mở file .T02? Những phần mềm mở file .T02 và sửa file lỗi. Convert N/A T02 file sang định dạng khác.

.T02 File Extension

   
File name T02 File
File Type TaxCut 2002 File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .T02 là file gì?

T02 là Data Files - TaxCut 2002 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tờ khai thuế được tạo ra bởi phần mềm khai thuế TaxCut 2002.

What is a T02 file?

Tax return created by TaxCut 2002 tax preparation software.

Cách mở .T02 file

Để mở file .T02 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .T02 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .T02

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .T02 do người dùng đóng góp.

  • DT Max
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • UIRetailImp Application

Chuyển đổi file .T02

File .T02 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *