T03 File

? Cách mở file .T03? Những phần mềm mở file .T03 và sửa file lỗi. Convert N/A T03 file sang định dạng khác.

.T03 File Extension

   
File name T03 File
File Type TaxCut 2003 File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .T03 là file gì?

T03 là Data Files - TaxCut 2003 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tờ khai thuế được tạo ra bởi phần mềm khai thuế TaxCut 2003.

What is a T03 file?

Tax return created by TaxCut 2003 tax preparation software.

Cách mở .T03 file

Để mở file .T03 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .T03 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .T03

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .T03 do người dùng đóng góp.

  • DT Max
  • Embird
  • Embird
  • Stitch Era Era
  • Media Player Classic
  • Embird Plus
  • Embird Plus

Chuyển đổi file .T03

File .T03 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *