T08 File

? Cách mở file .T08? Những phần mềm mở file .T08 và sửa file lỗi. Convert Binary T08 file sang định dạng khác.

.T08 File Extension

   
File name T08 File
File Type TaxCut 2008 Tax Return
Nhà phát triển H&R Block
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (1 Bình chọn)

File .T08 là file gì?

T08 là Data Files - TaxCut 2008 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi H&R Block.

tập tin tờ khai thuế được tạo ra bởi TaxCut 2008, một chương trình cho phép người dùng tạo ra Hoa Kỳ khai thuế liên bang và tiểu bang cho năm tính thuế năm 2008; chứa các hình thức thuế và các lĩnh vực của họ đã được điền vào bởi người sử dụng; có thể được in hoặc e-đệ sử dụng TaxCut 2008.

What is a T08 file?

Tax return file created by TaxCut 2008, a program that allows users to create U.S. federal and state tax returns for the 2008 tax year; contains tax forms and their fields that have been filled in by the user; can be printed or e-filed using TaxCut 2008.

Cách mở .T08 file

Để mở file .T08 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .T08 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .T08

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .T08 do người dùng đóng góp.

  • H&R Block Tax Software
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • TaxCut
  • Phanku AppStart
  • WISO Geld-Tipp Steuer
  • WISO Geld-Tipp Steuer

Chuyển đổi file .T08

File .T08 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *