T09 File

? Cách mở file .T09? Những phần mềm mở file .T09 và sửa file lỗi. Convert Binary T09 file sang định dạng khác.

.T09 File Extension

   
File name T09 File
File Type At Home 2009 Tax Return
Nhà phát triển H&R Block
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .T09 là file gì?

T09 là Data Files - At Home 2009 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi H&R Block.

tờ khai thuế sử dụng tạo At Home 2009, một chương trình H & R Block sử dụng để tạo Hoa Kỳ khai thuế tiểu bang và liên bang cho năm tính thuế năm 2009; bao gồm các hình thức thuế và điền vào các lĩnh vực bởi người sử dụng; có thể e-file và in sử dụng At Home 2009.

What is a T09 file?

Tax return created using At Home 2009, an H&R Block program used to create U.S. state and federal tax returns for the 2009 tax year; includes tax forms and filled in fields by the user; may be e-filed and printed using At Home 2009.

Cách mở .T09 file

Để mở file .T09 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .T09 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .T09

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .T09 do người dùng đóng góp.

  • H&R Block Tax Software
  • DT Max
  • DT Max
  • Embird
  • Phanku AppStart
  • WISO Geld-Tipp Steuer
  • WISO Geld-Tipp Steuer

Chuyển đổi file .T09

File .T09 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *