T10 File

? Cách mở file .T10? Những phần mềm mở file .T10 và sửa file lỗi. Convert N/A T10 file sang định dạng khác.

.T10 File Extension

   
File name T10 File
File Type At Home 2010 Tax Return
Nhà phát triển H&R Block
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .T10 là file gì?

T10 là Data Files - At Home 2010 Tax Return, dưới định dạng N/A được phát triển bởi H&R Block.

tờ khai thuế được tạo ra với phần mềm thuế H & R Block At Home 2010; chứa một tờ khai thuế liên bang Hoa Kỳ cho năm tính thuế năm 2010; cũng có thể bao gồm một sự trở lại trạng thái cá nhân nếu người dùng tải về một phiên bản nhà nước At Home.

What is a T10 file?

Tax return created with H&R Block At Home 2010 tax software; contains a U.S. federal tax return for the 2010 tax year; may also include an individual state return if the user downloaded an At Home state edition.

Cách mở .T10 file

Để mở file .T10 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .T10 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .T10

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .T10 do người dùng đóng góp.

  • H&R Block Tax Software
  • DT Max
  • DT Max
  • CANTAX FormMaster
  • Adobe Illustrator
  • Phanku eTaxCanada
  • Phanku eTaxCanada

Chuyển đổi file .T10

File .T10 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *