T11 File

? Cách mở file .T11? Những phần mềm mở file .T11 và sửa file lỗi. Convert Binary T11 file sang định dạng khác.

.T11 File Extension

   
File name T11 File
File Type At Home 2011 Tax Return
Nhà phát triển H&R Block
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .T11 là file gì?

T11 là Data Files - At Home 2011 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi H&R Block.

tờ khai thuế tạo ra với H & R Block At Home 2011, một chương trình chuẩn bị thuế được thiết kế để sử dụng nhà; chứa các hình thức thuế ở Hoa Kỳ và dữ liệu thuế cho năm tính thuế năm 2011; cũng có thể bao gồm dữ liệu cho một sự trở lại trạng thái cá nhân; có thể được in và gửi hoặc nộp bằng điện tử khi hoàn thành.

What is a T11 file?

Tax return created with H&R Block At Home 2011, a tax preparation program designed for home use; contains U.S tax forms and tax data for the 2011 tax year; may also include data for an individual state return; can be printed and mailed or filed electronically when completed.

Cách mở .T11 file

Để mở file .T11 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .T11 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .T11

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .T11 do người dùng đóng góp.

  • H&R Block Tax Software
  • DT Max
  • DT Max
  • CANTAX FormMaster
  • Taxprep Forms
  • TaxCut
  • TaxCut

Chuyển đổi file .T11

File .T11 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *