T12 File

? Cách mở file .T12? Những phần mềm mở file .T12 và sửa file lỗi. Convert Binary T12 file sang định dạng khác.

.T12 File Extension

   
File name T12 File
File Type At Home 2012 Tax Return
Nhà phát triển H&R Block
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .T12 là file gì?

T12 là Data Files - At Home 2012 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi H&R Block.

tờ khai thuế tạo ra với các phiên bản 2012 của phần mềm khai thuế H & R Block At Home; bao gồm Hoa Kỳ mẫu khai thuế liên bang cho năm tính thuế năm 2012; cũng có thể chứa các hình thức thuế tiểu bang nếu quay trở lại trạng thái đã được lựa chọn; lưu trữ dữ liệu nhập vào bởi người sử dụng vì vậy các tờ khai thuế có thể được lưu lại và tiếp tục vào một thời điểm sau đó.

What is a T12 file?

Tax return created with the 2012 version of H&R Block At Home tax preparation software; includes United States federal tax forms for the 2012 tax year; may also contain state tax forms if a state return has been selected; stores data entered by the user so the tax return can be saved and continued at a later time.

Cách mở .T12 file

Để mở file .T12 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .T12 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .T12

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .T12 do người dùng đóng góp.

  • H&R Block Tax Software
  • DT Max
  • DT Max
  • CANTAX FormMaster
  • Taxprep Forms
  • FutureTax
  • FutureTax

Chuyển đổi file .T12

File .T12 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *