T13 File

? Cách mở file .T13? Những phần mềm mở file .T13 và sửa file lỗi. Convert Binary T13 file sang định dạng khác.

.T13 File Extension

   
File name T13 File
File Type H&R Block 2013 Tax Return
Nhà phát triển H&R Block
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (9 Bình chọn)

File .T13 là file gì?

T13 là Data Files - H&R Block 2013 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi H&R Block.

tờ khai thuế tạo ra với H & R Block 2013 phần mềm thuế hoặc xuất khẩu từ H & R Block trực tuyến; chứa Hoa Kỳ mẫu khai thuế liên bang cho năm 2013; cũng có thể bao gồm các hình thức thuế tiểu bang cho một nhà nước cụ thể; lưu trữ thông tin thuế dữ liệu cá nhân và nhập vào bởi người sử dụng.

What is a T13 file?

Tax return created with H&R Block 2013 tax software or exported from H&R Block online; contains U.S. federal tax forms for 2013; may also include state tax forms for a specific state; stores personal data and tax information entered by the user.

Cách mở .T13 file

Để mở file .T13 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .T13 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .T13

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .T13 do người dùng đóng góp.

  • H&R Block Online
  • H&R Block Tax Software
  • H&R Block Tax Software
  • Norstedts Skatt Proffs
  • CANTAX FormMaster
  • FutureTax
  • FutureTax

Chuyển đổi file .T13

File .T13 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *