T3001 File

? Cách mở file .T3001? Những phần mềm mở file .T3001 và sửa file lỗi. Convert N/A T3001 file sang định dạng khác.

.T3001 File Extension

   
File name T3001 File
File Type TARGET 3001! Circuit Design Project File
Nhà phát triển TARGET 3001!
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .T3001 là file gì?

T3001 là CAD Files - TARGET 3001! Circuit Design Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TARGET 3001!.

mạch dự án board (PCB) thiết kế in được tạo ra với mục tiêu 3001! phần mềm CAD / CAE; tích hợp sơ đồ, mô phỏng, bố trí, và 3D-xem dữ liệu vào giao diện một người dùng; tất cả các dữ liệu này sẽ được lưu vào một tập tin dự án T3001 duy nhất.

What is a T3001 file?

Printed circuit board (PCB) design project created with TARGET 3001! CAD/CAE software; integrates schematic, simulation, layout, and 3D-view data into one user interface; all this data is saved into a single T3001 project file.

Cách mở .T3001 file

Để mở file .T3001 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .T3001 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .T3001

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .T3001 do người dùng đóng góp.

  • TARGET 3001!
  • Target discover
  • Target discover
  • Target smart
  • Target light
  • TARGET professional
  • TARGET professional

Chuyển đổi file .T3001

File .T3001 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *