TA File

? Cách mở file .TA? Những phần mềm mở file .TA và sửa file lỗi. Convert Text TA file sang định dạng khác.

.TA File Extension

   
File name TA File
File Type Sony Firmware File
Nhà phát triển Sony
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .TA là file gì?

TA là System Files - Sony Firmware File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Sony.

tập tin Một TA là một tập tin firmware tạo ra bởi Sony để cập nhật flash để chọn thiết bị Sony, chẳng hạn như các thiết bị Xperia. Nó chứa firmware được lóe lên trên với một thiết bị Sony để cập nhật hệ điều hành (OS). file TA có thể được sử dụng để flash cập nhật và sửa chữa với một thiết bị.

What is a TA file?

A TA file is a firmware file created by Sony to flash updates to select Sony devices, such as Xperia devices. It contains firmware that is flashed on to a Sony device to update the operating system (OS). TA files may be used to flash updates and repairs to a device.

Cách mở .TA file

Để mở file .TA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TA do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Sony Mobile Flasher
  • Sony Mobile Flasher

Chuyển đổi file .TA

File .TA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *