TA4 File

? Cách mở file .TA4? Những phần mềm mở file .TA4 và sửa file lỗi. Convert N/A TA4 file sang định dạng khác.

.TA4 File Extension

   
File name TA4 File
File Type TaxAct 2014 Tax Return File
Nhà phát triển TaxAct
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .TA4 là file gì?

TA4 là Data Files - TaxAct 2014 Tax Return File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TaxAct.

2014 tờ khai thuế tạo ra với phiên bản 2014 của TaxAct; chứa dữ liệu thuế cho năm tính thuế năm 2014; bao gồm cả hình thức thuế IRS liên bang và các hình thức nhà nước cho một quốc gia cụ thể.

What is a TA4 file?

2014 tax return created with the 2014 version of TaxAct; contains tax data for the 2014 tax year; includes both federal IRS tax forms and state forms for a specific state.

Cách mở .TA4 file

Để mở file .TA4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TA4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TA4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TA4 do người dùng đóng góp.

  • TaxAct Online
  • TaxAct
  • TaxAct
  • Vector NTI Advance

Chuyển đổi file .TA4

File .TA4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *