TA5 File

? Cách mở file .TA5? Những phần mềm mở file .TA5 và sửa file lỗi. Convert N/A TA5 file sang định dạng khác.

.TA5 File Extension

   
File name TA5 File
File Type TaxAct 2015 Tax Return File
Nhà phát triển TaxAct
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .TA5 là file gì?

TA5 là Data Files - TaxAct 2015 Tax Return File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TaxAct.

2015 tờ khai thuế tạo ra với phiên bản 2015 của TaxAct; chứa dữ liệu thuế cho năm tính thuế năm 2015; bao gồm cả hình thức thuế IRS liên bang và các hình thức nhà nước cho một quốc gia cụ thể.

What is a TA5 file?

2015 tax return created with the 2015 version of TaxAct; contains tax data for the 2015 tax year; includes both federal IRS tax forms and state forms for a specific state.

Cách mở .TA5 file

Để mở file .TA5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TA5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TA5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TA5 do người dùng đóng góp.

  • TaxAct Online
  • TaxAct
  • TaxAct

Chuyển đổi file .TA5

File .TA5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *