TA6 File

? Cách mở file .TA6? Những phần mềm mở file .TA6 và sửa file lỗi. Convert N/A TA6 file sang định dạng khác.

.TA6 File Extension

   
File name TA6 File
File Type TaxAct 2016 Tax Return File
Nhà phát triển TaxAct
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .TA6 là file gì?

TA6 là Data Files - TaxAct 2016 Tax Return File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TaxAct.

Một tập tin TA6 là một sự trở lại năm 2016 thuế tạo ra với phiên bản 2016 của TaxAct, một chương trình thuế chuẩn bị. Nó chứa dữ liệu thuế cho năm tính thuế năm 2016, trong đó bao gồm cả hai hình thức thuế IRS liên bang và các hình thức nhà nước cho một quốc gia cụ thể. file TA6 cũng lưu trữ thông tin cơ bản của người dùng như tên, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, người phụ thuộc, và số an sinh xã hội.

What is a TA6 file?

A TA6 file is a 2016 tax return created with the 2016 version of TaxAct, a tax-preparation program. It contains tax data for the 2016 tax year, which includes both federal IRS tax forms and state forms for a specific state. TA6 files also store the user's basic information such as name, date of birth, occupation, marital status, dependents, and social security number.

Cách mở .TA6 file

Để mở file .TA6 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TA6 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TA6

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TA6 do người dùng đóng góp.

  • TaxAct Online
  • TaxAct
  • TaxAct

Chuyển đổi file .TA6

File .TA6 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *