TARGA File

? Cách mở file .TARGA? Những phần mềm mở file .TARGA và sửa file lỗi. Convert Binary TARGA file sang định dạng khác.

.TARGA File Extension

   
File name TARGA File
File Type Targa Graphic
Nhà phát triển Avid Technology
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (11 Bình chọn)

File .TARGA là file gì?

TARGA là Raster Image Files - Targa Graphic, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Avid Technology.

tập tin Một TARGA là một định dạng tập tin đồ họa raster được thiết kế bởi Truevision. Các định dạng hỗ trợ 8, 16, 24 hoặc 32 bit cho mỗi pixel ở tối đa là 24 bit cho màu RGB cũng như một kênh alpha 8-bit. Các tập tin thường được sử dụng trong các trò chơi video để lưu trữ kết cấu.

What is a TARGA file?

A TARGA file is a raster graphic file format designed by Truevision. The format supports 8, 16, 24, or 32 bits per pixel at a maximum of 24 bits for RGB colors as well as an 8-bit alpha channel. The file is often used in video games to store textures.

Cách mở .TARGA file

Để mở file .TARGA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TARGA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TARGA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TARGA do người dùng đóng góp.

 • File Viewer for Android
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • ACD Systems Canvas X 2019
 • ACD Systems ACDSee Photo Studio
 • Adobe Photoshop 2020
 • Adobe Photoshop 2020
 • Adobe Illustrator 2020
 • Corel PaintShop Pro 2020
 • dotPDN paint.net
 • GIMP

Chuyển đổi file .TARGA

File .TARGA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *