TARGETS File

? Cách mở file .TARGETS? Những phần mềm mở file .TARGETS và sửa file lỗi. Convert N/A TARGETS file sang định dạng khác.

.TARGETS File Extension

   
File name TARGETS File
File Type MSBuild Targets File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (46 Bình chọn)

File .TARGETS là file gì?

TARGETS là Developer Files - MSBuild Targets File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập phát triển kèm theo MSBuild, dự án xây dựng nền tảng cho Microsoft Visual Studio; chứa các mặt hàng, tính chất, nhiệm vụ, và mục tiêu cho các kịch bản lập trình phổ biến; có thể được tham chiếu và nhập khẩu của các dự án Visual Studio.

What is a TARGETS file?

Development file included with MSBuild, the project build platform for Microsoft Visual Studio; contains items, properties, tasks, and targets for common programming scenarios; may be referenced and imported by Visual Studio projects.

Cách mở .TARGETS file

Để mở file .TARGETS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TARGETS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TARGETS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TARGETS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .TARGETS

File .TARGETS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *